درآمد سبز(GM2)

مشاهده

درآمد سبز(GM2)

درآمد سبز چیست؟
درآمد سبز را در یک نگاه می شود راهی آسان نام برد که هر کس در تمام طول زندگی و کار خود آن را بارها و بارها انجام داده است ولی درآمدی کسب نکرده است
درآمد سبز=معرفی محصولاتی که من خریده ام و از آن رضایت کامل دارم و به دوست و آشنا معرفی می کنم