نمایشگاه بین المللی تهران

تصاویر نمایشگاه بین المللی تهران

حضور فعال آداک تجارت آسیا در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده ، پاک کننده ، بهداشتی ، سلولزی
تاریخ و محل برگزاری نمایشگاه

4 تا 7 اردیبهشت ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران